Onze website in het Nederlands bekijken View our website in English

Stethoscoop Klacht, compliment of opmerking

Online indienen van uw klacht, compliment of opmerking:

We streven naar de best mogelijke zorg, geleverd door (huis)artsen, praktijkondersteuners en assistentes. Mocht u desondanks een klacht, opmerking, compliment of vraag hebben, meldt u deze dan bij de assistente of de huisarts.
Bespreek het als eerst met uw huisarts. U kunt er beide beter van worden: wanneer de huisarts niet weet dat u (on)tevreden bent, kan deze ook niets veranderen of verbeteren. Dit geldt ook wanneer u een opmerking heeft over de praktijkondersteuners of doktersassistentes.

Wilt u liever schriftelijk uw klacht indienen dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen of het papieren klachtenformulier opvragen op de praktijk. Deze kunt u ingevuld inleveren, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen hierover.
Komt u er na een gesprek niet uit dan kunt u advies en ondersteuning vragen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), telefoon: 0880229100, email: info@skge.nl

De velden, gemarkeerd met (*) moet u verplicht invullen!

Achternaam: (*)
Voorletter(s): (*)
Roepnaam:
Geslacht: Man Vrouw

Adres: (*)

Postcode: (*)
Woonplaats: (*)

Telefoonnummer: (*)

E-mailadres: (*)

Geboortedatum: (*)


Uw klacht, compliment of opmerking:
 

Op uw e-mailadres krijgt u automatisch een kopie van uw klacht, compliment of opmerking toegezonden. Soms komt deze per ongeluk in de SPAM, Ongewenste mail of Reclame terecht.

Mochten zich er problemen voordoen tijdens het online indienen van uw klacht, compliment of opmerking, neem dan telefonisch contact op met de praktijk: 050-3127228 of kom langs!

.